โฮจ้าส่วนตัว

สาขา ทัดอยู่

     คุณธนัญญาณ์ ชิบุโจ ได้จัดโฮจ้าส่วนตัว มีสมาชิกเข้าร่วม 8 คน โฮจ้าครั้งนี้ได้พาคนใหม่มาเข้าร่วมด้วยกัน

     หลังจากสวดมนต์ ได้มีการแนะนำเรื่องการปฏิบัติและเขาได้ตัดสินใจเป็นสมาชิกด้วยกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th