โฮจ้าส่วนตัว

ณ บ้าน คุณพจน์ บุรกรณ์

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 คุณธนัญญาณ์ ชิบุโจ ได้ไปเยี่ยมสมาชิกและจัดโฮจ้าที่บ้าน คุณพจน์ บุรกรณ์ สมาชิกร่วมสวดมนต์ด้วยกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติซึ่งกันและกัน

 

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th