โฮจ้าส่วนตัว

ณ บ้านสมาชิก คุณญาธิดา สกุลแสงกระจ่าง

    เมื่อวัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 ชิบุโจ คุณบุญญาภา สกุลแสงกระจ่าง ได้ไปเยี่ยมสมาชิกและจัดโฮจ้าที่บ้านคุณญาธิดา สกุลแสงกระจ่าง โฮจ้าครั้งนี้มีสมาชิกใหม่เข้าร่วม 1 คน

    หลังจากสวดมนต์ ได้มีการแนะนำเรื่องการแต่งตั้งแผ่นป้ายบรรพบุรุษ และปลุกเสกโฮเมียว และได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th