โฮจ้าส่วนตัว

ณ บ้าน ชิบุโจ คุณทาดาชิและคุณฮิโตมิ มัตสึชิตะ

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ได้จัดโฮจ้าที่บ้านชิบุโจ คุณทาดาชิและคุณฮิโตมิ มัตสึชิตะ โดยมีเพื่อนสมาชิกเข้าร่วมในครั้งนี้ 10 คน

     หลังจากสวดมนต์ ได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติซึ่งกันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th