เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมเยาวชน " ไหนเล่าซิ" ในหัวข้อ "เหตุการณ์อะไรในวัยเด็กที่ทำให้คุณกลัวที่สุด?" มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 11 คน เยาวชนได้พูดคุยเล่าประสบการณ์ในชีวิตของตนเองร่วมกันอย่างน่าตื่นเต้นและสนุกสนาน 
    2022年7月1日(金)、午後8時から青年のつどいを開催しました
今回のお題は、「本当にあった、人生で1番の恐怖体験はなに?」ということで、合計11名の青年が参加し盛り上がりました
この青年のつどいでは、毎回違うお題を決め、そのお題に沿って各々が今自分の思っていることや意見をシェアし、青年の輪を広げていこうということでスタートしたプロジェクトです
コロナ禍で直接会って行事を開催することが難しい中、オンラインシステムを有効的に使い、月に1,2回開催しています
是参加して、みんなで楽しく話しましょう!どなたでもwelcomeです!
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th