โฮจ้าส่วนตัว ณ บ้านคุณภณชา ธนโชติศิริ

       วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 คุณฮิโตมิ คุณเอกรักษ์ และคุณมิสึโยะได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิก ณ บ้านคุณภณชา ธนโชติศิริและคุณแม่คุณภณชา สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th