บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โครงการ “ บริจาคเงินสมทบทุนอาหารกลางวัน ” 

ณ โรงเรียนบ้านคลอง3 (ดรุณศึกษา)

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) พร้อมตัวแทนสมาชิกได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านคลอง3 (ดรุณศึกษา) จังหวัดนครนายก โดยร่วมบริจาคเงินสดสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์อาหารกลางวัน และมีเพื่อนสมาชิกได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,900 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th