โฮจ้าส่วนตัว ณ บ้านคุณปรียานุช ศรีนวลมาก

          เมื่อวันเสาร์ที่  4 มิถุนายน 2565 คุณปรียานุช ศรีนวลมาก ได้จัดสวดมนต์โฮจ้าส่วนตัว โดยมีคุณฮิโตมิ ชิบุโจ ได้เดินทางไปเข้าร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติซึ่งกันและกัน รวมถึงได้จับคู่ปฏิบัติร่วมกันด้วย

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th