โฮจ้า ณ บ้านคุณบุญญาภา สกุลแสงกระจ่าง

        เมื่อวัน เสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 คุณบุญญาภา ได้จัดโฮจ้าสวดมนต์ที่บ้าน มีสมาชิกเข้าร่วม 10 คน โฮจ้าครั้งนี้สมาชิกได้พาคนใหม่มาเข้าร่วมด้วย

         หลังจากสวดมนต์  ได้มีการแนะนำเรื่องคำสอนเรยูไกและเขาได้ตัดสินใจเป็นสมาชิกด้วยกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th