โฮจ้า ณ บ้านคุณวาสนา ธรรมจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คุณวาสนา ธรรมจันทร์ ได้จัดสวดมนต์โฮจ้าส่วนตัว โดยมีคุณธนัญญาณ์ ชิบุโจ ได้เดินทางไปเข้าร่วมสวดมนต์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติซึ่งกันและกัน ❤️

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th