กิจกรรมเยาวชน " คอนนิจิหวัดดีจ้า " 
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. กลุ่มเยาวชนประเทศไทยและกลุ่มเยาวชนประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมที่เยาวชนจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดี
     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรมสนุกๆ เช่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และเล่นเกมส์ทายคำกันอย่างสนุกสนาน
 
     5月22日、午後1時からタイと日本の青年部のオンライン交流会が開催されました
     実感発表をはじめ、お互いの国の言語や文化についてゲーム等を通して楽しく交流することができました
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th