เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 20.00 น. กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมเยาวชน " ไหนเล่าซิ " ในหัวข้อ "เมื่อคุณเครียด สถานที่ใดที่คุณชอบไป" มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 11 คน เยาวชนได้พูดคุยร่วมกันอย่างสนุกสนาน ❤️
 
 
2022年4月29日(金)、午後8時から青年のつどいを開催しました
今回のお題は、”ストレスを感じた時、あなたがよく行く場所は?
ということで、合計11名の青年が参加し盛り上がりました☺️
この青年のつどいでは、毎回違うお題を決め、そのお題に沿って各々が今自分の思っていることや意見をシェアし、青年の輪を広げていこうということでスタートしたプロジェクトです
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th