กิจกรรมเยาวชน 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมเยาวชน “BIKE FOR HEALTH2022” @บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ โดยการปั่นจักรยานรอบเมืองบางกระเจ้า เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง แวะถ่ายรูปชิคๆที่คาเฟ่ต่างๆ อีกทั้งยังได้เล่นเกมส์สนุกๆร่วมกันอีกด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีให้กันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th