บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ

 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ โดยมีตัวแทนสมาชิกเดินทางไปมอบบริจาคเงินสดสมทบทุนโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,849 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th