บำเพ็ญสาธารณ)ระโยชน์

ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

     เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) พร้อมตัวแทนสมาชิกได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยร่วมบริจาคเงินสดสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีเพื่อนสมาชิกได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,800 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th