โฮจ้าครบรอบเสียชีวิต 78 ปี 

 อาจารย์คาคูทาโร  คูโบ (ผู้ก่อตั้งเรยูไก) 

 

     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) และมูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมครบรอบเสียชีวิต 78 ปี อาจารย์คาคูทาโร คูโบ ผู้ก่อตั้งเรยูไก สมาชิกได้ร่วมสวดมนต์เพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่าน และขอบคุณที่นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th