รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณปรียานุช  ศรีนวลมาก  คุณสมบัติ จุนโฮจ้าชู

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 คุณฮิโตมิ คุณเอกรักษ์ และคุณมิสึโยะได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิก ณ บ้านคุณปรียานุช  ศรีนวลมาก สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติซึ่งกันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th