กิจกรรมเยาวชน "ไหนเล่าซิ"
 
     เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น. กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมเยาวชน " ไหนเล่าซิ " ในหัวข้อ "เวลาว่างในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คุณทำอะไร?" มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 9 คน เยาวชนได้พูดคุยร่วมกันอย่างสนุกสนาน ❤
     กิจกรรมที่เยาวชนจัดขึ้นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยแต่ละครั้งจะพูดคุยในหัวข้อต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาความสัมพันธไมตรีให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น
 
     เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ยังคงระบาดหนักอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมรวมกันนั้นเป็นเรื่องยาก มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ กลุ่มเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดเดือนละ 2 ครั้ง
 
❤️ ขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนเข้ามาร่วมพูดคุยสนุกสนานเฮฮาไปด้วยกันนะคะ ❤️
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th