บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตัวแทนกลุ่มเยาวชนเรยูไกได้เดินทางไปบริจาคหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 300 ชุด ให้แก่ เยาวชน ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ❤☺

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th