บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ จ.ศรีสะเกษ 

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกศรีสะเกษจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ โดยมีตัวแทนสมาชิกเดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

     มูลนิธิฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,150 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th