กิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมผู้นำ (จุนโฮจ้าชู โฮจ้าชู จุนชิบุโจ ชิบุโจ)

ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

     มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมผู้นำฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุปรงสงค์เพื่อให้สมาชิกที่มีคุณสมบัติต่างๆได้พบปะ ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติ การดูแลลูกสมาชิก และปัญหาต่างๆ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกจากสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมเพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่สมาชิก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

  1. คุณคิโยชิ  โอเอดะ  ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่
  2. คุณเทะสึโอะ  ฮะระดะ  ผู้จัดการเรยูไกประจำประเทศไทย
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th