สวดมนต์โฮจ้าประจำเดือน "สิงหาคม"

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสวดมนต์โฮจ้าประจำเดือน "สิงหาคม" ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้สมาชิกได้สวดมนต์พร้อมกันเพื่ออธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ และรวมพลังอธิษฐานให้โลกของเรากลับสู่สภาวะปกติ ปราศจากโรคภัยต่างๆ นอกจากนี้สมาชิกยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆร่วมกันอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 27 คน ❤☺

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th