ครบรอบเสียชีวิต 52 ปี อาจารย์คิมิ  โคตานิ 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) และมูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสวดมนต์ครบรอบเสียชีวิต 52 ปี อาจารย์คิมิ โคตานิ อดีตประธานเรยูไก โดยใช้บทสวดพระศรีอาริยเมตไตรย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่าน ที่ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาเรยูไกและสังคม 

 
 
 
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th