ครบรอบเสียชีวิต 51 ปี อาจารย์คิมิ  โคตานิ 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 

     เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ และสาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ครบรอบเสียชีวิต 51 ปี อาจารย์คิมิ  โคตานิ อดีตประธานเรยูไก โดยใช้บทสวดเล่มพระศรีอาริยเมตไตรย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่าน ที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาเรยูไก และสังคม ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2514

 
 
 
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th