บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ณ โรงเรียนบ้านคลอง 21  จ.ฉะเชิงเทรา

 

     วันที่  1  พฤศจิกายน  2563  มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านคลอง 21 จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบบริจาคโต๊ะจำนวน 8 ตัว , เครื่องพิมพ์เอกสาร/สแกน 1 เครื่อง , กระดาษA4 และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 19,612 บาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 36 คน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th