กิจกรรมเยาวชน

"เขียนพู่กัน x บอร์ดเกมส์"

 

     วันที่  11  ตุลาคม  2563  มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมเยาวชน ณ มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมเขียนพู่กันภาษาญี่ปุ่น และประกวดคัดอักษรภาษาญี่ปุ่น และช่วงบ่ายมีกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 22 คน ❤️

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th