บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2564

 

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) และตัวแทนสมาชิกได้เดินทางไป ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี เพื่อมอบบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผงEnfalac A+ กระดาษชำระ น้ำหวาน ของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,586 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th