การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 36 ประจำปีพ.ศ.2563 หัวข้อ “ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ”

 

     วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) จัดการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 (รอบชิงชนะเลิศ) ในหัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์” การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการพูดในที่ชุมชน เสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นผู้นำแก่เยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชน ในปีนี้มีผู้สมัครจำนวน 34 คน ซึ่งผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 9 คน และรางวัลผู้ชนะเลิศประจำปีพ.ศ.2563 ได้แก่ นางสาวจิระประภา ศรีทองกูล จากโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปวริศา หวังดี จากโรงเรียนโยธินบูรณะ จ.กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวทานตะวัน กิตติปรียากร จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th