รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณศิริพงษ์  สอาดศรี

 

     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563  จัดโฮจ้าที่บ้านคุณศิริพงษ์  สอาดศรี สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และถือโอกาสที่คุณศิริพงษ์ได้สวดมนต์ครบรอบเสียชีวิต 1 ปีให้แก่ลูกชาย คุณศิริพงษ์เล่าว่า ตั้งแต่ลูกชายเสียชีวิตจากอุบติเหตุ ตนเองนั้นทุกข์ใจมาก และตรวจพบว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่ง และเมื่อทานยารักษาอาการป่วย ปรากฏว่าคุณศิริพงษ์เกิดอาการแพ้ยาอย่างหนักจึงต้องหยุดระงับทานยา และดูอาการอย่างต่อเนื่อง คุณทาดาชิ และคุณฮิโตมิ ชิบุโจ จึงแนะนำให้คุณศิริพงษ์ เริ่มสวดมนต์บทที่ 25 เป็นประจำทุกวัน เพื่ออธิษฐานให้บรรพบุรุษของตนเองช่วยปกป้องคุ้มครองให้คุณศิริพงษ์มีาการที่ดีขึ้น และเป็นกำลังใจให้คุณศิริพงษ์หายจากอาการเจ็บป่วยและเกิดแต่สิ่งที่ดีๆ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th