รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณปราณี  ชัยมณี  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

 

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563  ได้จัดโฮจ้าที่บ้านคุณปราณี  ชัยมณี มีสมาชิกเข้าร่วมเข้าร่วม 12 คน สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คุณปราณีเล่าประสบการณ์ให้สมาชิกฟังว่า ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเรยูไกแล้วก็ทำให้ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัว มีลูกสาวคนโตและหลานสาวเป็นสมาชิกอยู่ที่ จ.สุรินทร์ สิ่งที่ประทับใจคือ ลูกสาวคนที่ 2 และลูกเขยที่อยู่ด้วยกันในตอนแรกยังไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะยังไม่สนใจการปฏิบัติ แต่คุณปราณีได้แนะนำเพื่อนบ้านเป็นสมาชิก และตั้งบูชาบรรพบุรุษได้ ทำให้ลูกสาวได้มองการปฏิบัติของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สมาชิกบางคนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นครอบครัวมีความสุขมากขึ้น วันที่พวกเราได้สวดมนต์ลูกสาวและลูกเขยได้สมัครเป็นสมาชิก และจะตั้งป้ายบรรพบุรุษด้วย และพวกเราก็ได้ตั้งป้ายบรรพบุรุษให้แก่ลูกสมาชิกของคุณปราณีอีก 2 บ้านด้วย

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th