รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านดร.พัชรีพร  วรจักร  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563  ได้ตั้งโซไคเมียว (ป้ายบูชาบรรพบุรุษ) ที่บ้านดร.พัชรีพร ซึ่งดร.พัชรีพรได้รับคำแนะนำให้เป็นสมาชิกจากอาจารย์ศรัยฉัตร ทุกคนได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และดร.พัชรีพรได้เล่าความรู้สึกครั้งนี้ว่า ดีใจที่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมเรยูไก เป็นการปฏิบัติที่ดีให้พวกเราเคารพกตัญญูต่อบรรพบุรษ และอาจารย์ยังกล่าวว่า พวกเราได้มารู้จักกันก็เป็นเพราะเรามีกรรมสัมพันธ์กันจึงได้มาพบกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th