รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณหนูคำ  ไชยพล  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

 

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563  ได้จัดโฮจ้าที่บ้านคุณหนูคำ มีสมาชิกเข้าร่วม 10 คน ได้สวดทมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คุณบุญญา และอาจารย์เสรีก็ได้เข้าร่วมสวดมนต์ด้วย อาจารย์เสรีได้เล่าประสบการณ์ที่ได้รับคือ จากอาการป่วยเดินไม่ได้สามารถกลับมาเดินได้เพราะอาจารย์ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติสวดมนต์บทที่ 25 พระคังเซองโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) ปัจจุบันอาจารย์เดินได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ คุณหนูคำก็ตั้งใจปฏิบัติสวดมนต์เป็นประจำแม้ว่าจะใช้เวลานานมากในการสวดมนต์ แต่เธอก็พยายามโดยใช้เวลาในช่วงหัวค่ำก่อนนอน สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคือ ลูกสาวและลูกเขยกลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว แต่ยังไม่ราบรื่นดีนัก คุณหนูคำอยากให้ลูกสาวตั้งป้ายบูชาบรรพบุรุษ จะได้ปฏิบัติเพื่อทำให้ครอบครัวของลูกสาวไม่ให้มีอุปสรรคใดๆ อยากให้มีแต่ความสุขความเจริญ ซึ่งเราทุกคนก็ให้กำลังใจ ขอให้คุณหนูคำแนะนำลูกสาวได้สำเร็จ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th