รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณสมบูรณ์  ไชยราช  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ

 

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563  ได้จัดโฮจ้าที่บ้านคุณสมบูรณ์  ไชยราช มีสมาชิกเข้าร่วม 7 คน ได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คุณสมบูรณ์เล่าว่า ตัวเธอเองเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มทำให้ถูกกระจกบาดใส่หน้า ต้องไปเย็บแผลใหญ่ที่โรงพยาบาลถึง 14 เข็ม ขณะที่คุณสมบูรณ์เล่า พวกเราทุกคนก็มองไปที่ใบหน้าคุณสมบูรณ์ แต่ไม่มีใครทราบเลยว่ามีรอยแผลอยู่บนใบหน้า เป็นเพราะคุณสมบูรณ์ปฏิบัติเรยูไก บรรพบุรุษจึงช่วยคุ้มครองไม่ให้เกิดเรื่องที่ต้องสูญเสียหรือเรื่องใหญ่โต

     สมาชิกชื่อคุณอารยาได้เห็นการปฏิบัติของคุณสมบูรณ์จึงอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น ในวันนั้นพวกเราจึงมีโอกาสไปสวดมนต์ทักทายบรรพบุรุษที่บ้านคุณอารยา

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th