รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณอุทัย  จุลนวล  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

 

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563  ได้จัดโฮจ้าที่บ้านคุณอุทัย  จุลนวล มีสมาชิกเข้าร่วม 7 คน ได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คุณอุทัยเล่าว่าตนเองเดินทางเข้ากรุงเทพฯบ่อย ไปอยู่บ้านลูกที่กรุงเทพฯ แต่เขาก็ตั้งใจปฏิบัติ เขาเปลี่ยนน้ำให้บรรพบุรุษเป็นประจำ แต่ถ้าต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ เราก็ถวายน้ำเป็นขวดได้ และสุดท้ายคุณอุทัยและเพื่อสมาชิกก็ได้ทำบุณให้แก่มูลนิธิเรยูไก

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th