รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณประมาณ  อัศวมานะศักดิ์

 

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  ได้จัดโฮจ้าที่บ้านคุณวิไลลักษณ์  อัศวมานะศักดิ์ มีสมาชิกเข้าร่วม 8 คน ได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คุณประมาณได้เล่าเกี่ยวกับการดูแลลูกสมาชิกที่อยู่ไกลๆ การเบี่ยมเยียนนั้นค่อนข้างลำบากไม่ได้ติดต่ออย่างสม่ำเสมอ จึงเปลี่ยนแนวทางการมิจิบิคิ(แนะนำสมาชิกใหม่) ด้วยการแนะนำคำสอนเรยูไกบริเวณใกล้ๆบ้านก่อนเพื่อการดูแลที่ง่ายขึ้น และคุณประมาณก็ได้เล่าความรู้สึกของตัวเองที่ได้ปฏิบัติเรยูไกว่าตัวเองและครอบครัวได้รับสิ่งดีๆ แม่ในช่วงโควิด-19 ที่คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ แต่ครอบครัวได้รับสิ่งดีๆเข้ามา เป็นเพราะช่วงโควิดร้านค้าของครอบครัวเงียบเหงา ทำให้ไม่ต้องเปิดร้านแต่เช้า จึงมีเวลามากขึ้น คุณประมาณตั้งใจสวดมนต์ 2 เล่ม และรับรู้เลยว่าได้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัว ไม่เดือดร้อน พบแต่ความสุข

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th