รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณลำใย  อินทร์ทิพย์

 

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  ได้จัดโฮจ้าที่บ้านคุณลำใย  อินทร์ทิพย์ มีสมาชิกเข้าร่วม 8 คน ได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คุณลำใยได้พูดให้สมาชิกฟังว่า ตั้งแต่ได้รู้จักคำสอนเรยูไก และได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และครอบครัวก็มีความสุข ทุกครั้งที่คุณลำใยจัดโฮจ้า เพื่อสมาชิกก็จะเข้าร่วมสวดมนต์ด้วย ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่เพื่อนสมาชิกยังไม่ได้ตั้งแผ่นป้ายบูชาบรรพบุรุษ เมื่อเพื่อได้รับคำแนะนำว่าเราควรบูชาบรรพบุรุษตระกูลของตัวเองจึงจะเป็นสิ่งที่ดี ที่เราต้องขอบคุณบรรพบุรุณ เสียงสวดมนต์ช่วยให้บรรพบุรุษพ้นทุกข์ได้ เป็นการตัดกรรมไม่ให้กรรมเกิดขึ้นสือบต่อมายังลูกหลาน และคำอธิษฐานที่ทุกคนปรารถนาขอให้สำเร็จ ทำให้พวกเราพบความสุข เมื่อสมาชิกคุณลำใยได้รับฟังแล้วก็พูดว่าบ้านของเขากำลังก่อสร้าง ถ้าบ้านเสร็จเขาก็อยากตั้งด้วย

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th