รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

บ้านคุณสุมาลี  เกษาชาติ

 

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คุณสุมาลี  เกษาชาติ ประธานอนุกรรมการสาขาศรีสะเกษ และคุณสุวพงศ์ (สามี) ได้จัดโฮจ้าประจำเดือนที่บ้าน มีสมาชิกเข้าร่วม 8 คน ได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน คุณสุมาลีได้เล่าว่า เคยได้รับฟังคำแนะนำจากคุณนากาบายาชิ ชิบุโจ ท่านพูดว่า ในวันข้างหน้าชื่อของเราก็ต้องถูกเขียนบันทึกในคะโคโจ(สมุดบันทึกรายชื่อผู้เสียชีวิต) แล้วจะมีใครสวดมนต์ให้เราไหม? ดังนั้นเราต้องสอนแนะนำให้ลูกหลานตั้งใจปฏิบัติเรยูไก จะได้สืบต่อเนื่องเพื่อความสุขของครอบครัว

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th