เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63 เวลา 15.00 น. คณะอนุกรรมการและสมาชิก จ.ศรีสะเกษ ได้ทำพิธีอันเชิญองค์พระเนื่องจากทางมูลนิธิฯ ได้สร้างตู้พระใบใหม่ และเปลี่ยนที่ตั้งใหม่โดยจัดห้องพระให้เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกทุกคนตั้งใจสวดมนต์ นะมูเมียวโฮเรงเงเคียว ไปเรื่อยๆ  คุณฮิโตมิ ชิบุโจ เป็นผู้อันเชิญองค์พระไว้ในตู้พระใบใหม่อย่างเรียบร้อยและสวยงาม คุณสุมาลี ประธานอนุกรรมการเป็นผู้นำสวดกล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมาก และขอให้ชักชวนเพื่อนสมาชิกมาร่วมกันสวดมนต์ให้มากยิ่งขึ้น

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th