สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 

ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

 

           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) และตัวแทนสมาชิกได้เดินทางไปมอบเงินทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทอดถวายวัดสันเจดีย์ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท

    ด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญทุกประการเทอญฯ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th