วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2562 นายธีรภัทร กรองมะเริง ผู้ชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ประจำปี 2562 เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ณ หอประชุมZEPP เมืองนาโกะยะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทัศนคติกับเยาวชนญี่ปุ่น เป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้กว้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 850 คน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th