กิจกรรมเยาวชน ณ คุ้งบางกระเจ้า

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเยาวชนกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมเยาวชน ณ คุ้งบางกระเจ้า โดยปั่นจักรยานชมเมือง เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และรับประทานอาหารเย็นร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ❤️

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th