รายงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

จัดโดย ...มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ

 

      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  คณะอนุกรรมการและสมาชิกศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัย (COVID-19) ”  มีเครื่องวัดอุณหภูมิ 5 เครื่อง, เสื้อกาวน์ดีสโพส(เสื้อป้องกันติดเชื้อ) 200 ตัว,  และเครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่ง  ได้มอบให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ที่  รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,663 บาท   มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกและผู้บริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันครั้งนี้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยทั้งปวง 

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th