รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก

ตั้งโฮเมียว (ผู้เสียชีวิต)

บ้านคุณเลิศชัย  วรงค์สิงหรา

 

      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563  สมาชิกคุณเอกรักษ์ ถิรพิเชษวงศ์(พี่แมน) ได้ตั้งแผ่นป้ายโฮเมียวผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นคุณพ่อของลูกสมาชิกชื่อคุณเลิศชัย  วรงค์สิงหรา (พี่เบิร์ด)  ทั้ง 2 คนได้สวดมนต์ส่งวิญญาณให้คุณพ่อสู่สุคติ และทางมูลนิธิฯขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมา  ณ ที่นี้ด้วย

***หมายเหตุ : "โฮเมียว" คือ เมื่อมีผู้เสียชีวิต เราจะตั้งชื่อที่มีความหมายที่ดีและสวดมนต์ให้ดวงวิญญาณสู่สุคติเกิดในภพที่ดีงาม

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th