รายงานปฏิบัติธรรมสมาชิก 

เยี่ยมบ้านคุณยุพิน สุขบางชาติ

เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ

 

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  คุณฮิโตมิ ชิบุโจ และคุณมิสึโยะ(มิจจัง)  ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกที่บ้านคุณยุพิน(ลูกสมาชิกของคุณจินตนา ขำเจิม) ซึ่งตอนนั้นสามีของคุณยุพินเพิ่งออกจากโรงพยาบาล(ผ่าตัดโรคหัวใจ ซึ่งปกติแล้วต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล 1 - 2 เดือน แต่สามีคุณยุพินอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงแค่ 2 อาทิตย์ การอธิษฐานสวดมนต์ครั้งนี้มาจากการที่คุณยุพิน คุณจินตนา คุณฮิโตมิชิบุโจ และเพื่อนๆสมาชิก ร่วมแรงตั้งใจอธิษฐานจึงทำให้ได้รับผลที่ดีอย่างรวดเร็ว

    คุณจินตนาซึ่งเป็นผู้แนะนำมีประสบการณ์ที่ดี จึงใช้ความพยายามดูแลลูกสมาชิกของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยไปบ้านคุณยุพินเกือบทุกวัน สวดมนต์พร้อมกัน และช่วยทำความสะอาดที่บูชาบรรพบุรุษด้วย 

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th