บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โครงการ "สมทบทุนสู้ภัย(COVID-19)"

 

    ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ตัวแทนมูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการ "สมทบทุนสู้ภัย(COVID-19)" โดยได้มอบเงินสดจำนวน 30,000 บาท และมูลนิธิฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th