ประสบการณ์ : คุณไพวรรณ  คอระอุด (ศรีสะเกษ) 

 คุณสมบัติ : จุนโฮจ้าชู 

 

     ดิฉันนางไพวรรณ  คอระอุด  เป็นสมาชิกเรยูไกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560  จากการแนะนำของ คุณธนัญญาณ์ ทัดอยู่

     ปัจจุบันอยู่ที่บ้านหนองรัง  อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ  ดิฉันมีบุตร 3คน ฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากยากจน ดิฉันเป็นคนติดเหล้าต้องดื่มและเมาทุกวัน เมื่อได้รับการแนะนำให้เป็นสมาชิกและการเอาใจใส่จากคุณธนัญญาณ์ชิบุโจ ให้ตั้งใจสวดมนต์อธิษฐานขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองช่วยครอบครัวลูกหลานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและให้ดิฉันปฏิญาณตนว่าจะเลิกดื่มเหล้า ดิฉันเลิกดื่มเหล้าได้ทำให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้น  จิตใจก็ดีขึ้นด้วย ดิฉันดีใจมากที่ไม่ต้องดื่มเหล้าแล้วทำให้หลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นมาก  แต่เป็นเพราะว่าดิฉันยังมีกรรมหนักอยู่ จึงเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้น 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นความทุกข์ของคนเป็นแม่เพราะลูกชายซึ่งมีอายุ 23 ปี ติดยาเสพติดต้องโทษ 6 เดือน ดิฉันสวดมนต์อ้อนวอนให้บรรพบุรุษช่วยทำให้ลูกชายต้องโทษเพียง 2 เดือน ลูกชายเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคือเขาตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบมากขึ้น เช่นซื้อข้าวสารอาหาร และมีความเป็นห่วงใยดูแลดิฉันมากยิ่งขึ้นทำให้ดิฉันปลื้มใจเป็นอย่างมาก เรื่องที่สองคือด้วยความลำบากเรื่องเงินขาดมือไม่พอใช้ทำให้ต้องกู้เงินมาใช้โดยใช้ที่ดินซึ่งเป็นบ้านที่อาศัยอยู่เป็นตัวค้ำประกันการยืมเงิน ด้วยความเป็นจริงคือยืมเงินมาจากเจ้าหนี้เพียงจำนวนไม่มากกเท่าราคาที่ดินเพราะคิดว่าจะหาเงินมาคืนไถ่ถอนได้ แต่แล้วก็มีจดหมายเตือนจากทนายให้รีบนำเงินไปไถ่ถอนมิฉะนั้นจะยึดที่ดิน ดิฉันกลุ้มใจเป็นอย่างมากเพราะครอบครัวต้องลำบากถ้าย้ายที่อยู่ใหม่และจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน วันหนึ่งผู้แนะนำมาสวดมนต์ด้วยกันที่บ้านและให้ดิฉันตั้งใจสวดมนต์อธิษฐาน และหาสมาชิกเพื่อให้บุญกุศลช่วยท่านบอกว่าสิ่งนี้มองไม่เห็น ขอให้เชื่อและลองปฏิบัติอย่างตั้งใจ ซึ่งในตอนแรกดิฉันคิดว่าหมดหนทางและครอบครัวต้องลำบากแน่เลย สุดท้ายผลปรากฏว่าลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ ทำให้ดิฉันและครอบครัวยังมีบ้านพร้อมที่ดินได้อาศัยอยู่ถึงปัจจุบัน ดิฉันดีใจเป็นที่สุด และอยากเล่าให้ทุกท่านทราบว่าตอนแรกดิฉันยังไม่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เพราะมีลูกสมาชิก 7 คนเท่านั้น ดิฉันและผู้แนะนำมีความตั้งใจจึงสามารถแนะนำสมาชิกใหม่ได้สำเร็จ 3 คน ทำให้มีคุณสมบัติเป็นจุนโฮจ้าชู วันนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเล่าประสบการณ์ด้วย

     ดิฉันขอขอบคุณผู้แนะนำคือคุณธนัญญาณ์ที่มีความตั้งใจเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดและเล่าประสบการณ์ที่ดีให้ดิฉันฟังเสมอ ต่อจากนี้ดิฉันพยายามตั้งใจสวดมนต์และแนะนำสมาชิกให้ได้จำนวนมากๆ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลทำให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขและให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย

  ขอบคุณค่ะ

ไพวรรณ  คอระอุด

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th