ประสบการณ์ : คุณศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา  (นครราชสีมา) 

 คุณสมบัติ : โฮจ้าชู 

          ฉันชื่อนางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา  เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2501 ที่จังหวัดสกลนครอายุ 61 ปี คุณพ่อเป็นตำรวจ ทำให้ครอบครัวได้ย้ายไปหลายจังหวัด มีพี่น้อง 8 คน สามีเสียชีวิต มีบุตร ธิดา 2 คน ฉันเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ฉันเป็นคนรักการทำงาน จึงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะนักเรียนที่ยากจน

            เมื่อปี 2554 ฉันป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก รักษาโดยการผ่าตัดและการให้เคมีบำบัด (คีโม) ฉันทุกข์ใจมากเพราะคิดว่าฉันคงต้องตาย  ชีวิตไม่มีความหวังอะไรอีกต่อไป ฉันรู้จักมูลนิธิเรยูไก จากการแนะนำของคุณทาดาชิ และคุณฮิโตมิ มัตสึชิตะ ฉันชอบเขามากเพราะเขาเป็นคนดี  เขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์และเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าตามคำสอนของเรยูไก  ฉันสวดมนต์ทุกวัน และอธิษฐานให้ฉันผ่านพ้นความทุกข์จากโรคร้ายไปได้ การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี และที่น่าประหลาดใจคือ เส้นผมของฉันไม่ร่วงเลย คุณหมอบอกว่าฉันเป็น 1:1,000 ที่ให้เคมีบำบัดแล้วเส้นผมไม่ร่วงเลย ปัจจุบันนี้ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้ว ฉันหายจากมะเร็งได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของเรยูไก ทำให้ฉันมั่นใจว่าคำสอนของเรยูไกเป็นหนทางแห่งการพ้นความทุกข์ของทุกคน

        ด้วยความรักในเรยูไก ฉันจึงเข้าร่วมกิจกรรมเรยูไกเกือบทุกกิจกรรม  เริ่มต้นจากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเล่าเรื่องประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 – ปัจจุบัน และนักเรียนของฉันชนะเลิศ ในปี 2547 2548 2549 2553 2554 2556 2558 2559 2560 และ 2561 ทำให้นักเรียนของฉันได้เดินทางไปเล่าประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีมากในชีวิตที่มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) มอบให้และฉันได้แนะนำการปฏิบัติตนตามคำสอนของเรยูไก ทำให้นักเรียนสนใจเข้าเป็นสมาชิกเรยูไก(ประเทศไทย)เป็นจำนวนมากและนักเรียนทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนเรยูไกอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่คำสอนของเรยูไกไปยังครอบครัวและเพื่อนๆของตน ทำให้มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) เป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น

           ในปี 2015 ฉันได้รับโอกาสที่ดีจากมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ให้ไปปฏิบัติธรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ฉันเข้าใจในการการปฏิบัติตามคำสอนของเรยูไกมากยิ่งขึ้น เมื่อกลับมาประเทศไทย ฉันได้ปฏิญาณตนที่จะปฏิบัติตามคำสอนของเรยูไกให้เคร่งครัดมากขึ้น และเผยแผ่คำสอนไปยังบุคคลต่างๆ ทำให้ฉันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทุกคนที่เป็นสมาชิกและปฏิบัติตามคำสอนของเรยูไก ทุกคนก็สามารถผ่านพ้นปัญหาในชีวิตได้และบางโอกาสฉันก็จะพาสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเรยูไก เช่น การสวดมนต์มหากุศล การฝึกปฏิบัติธรรมประจำปี และกิจกรรมโฮจ้าที่บ้านทุกเดือน

       จากประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตของฉันและสามารถผ่านมาได้ เพราะฉันได้พบความจริงจากคำสอนของเรยูไก ทำให้ฉันใจสะอาด ใจสว่าง และใจสงบ มีสติในการดำเนินชีวิต ชีวิตจึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉันจึงได้ปฏิญาณตนว่าจะเผยแผ่คำสอนและแนะนำสมาชิกให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับฉันและหวังว่าสมาชิกทุกคนจะได้รับโอกาสที่ดีจากมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) เช่นเดียวกับฉัน

ศรัยฉัตร   ฉัตรปิลันธนา

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th